De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van onder meer personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid, ouderinspraak en klachten. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Op 4 april 2019, 25 november 2021, 22 juli 2022 en 4 juli 2023 is de GGD op bezoek geweest bij de dagopvang van Baloe. Op basis van deze bezoeken heeft de GGD voor elk bezoek een inspectierapport geschreven, dat wij op onze site publiceren:
– Inspectierapport KDV Operetteweg 110 Almere (kinderdagopvang), 2 mei 2019
Inspectierapport KDV Operetteweg 110 Almere (kinderopvang), 7 januari 2022
Inspectierapport KDV Operetteweg 110 Almere (kinderdagopvang), 30 augustus 2022
Inspectierapport KDV Operetteweg 110 Almere (kinderopvang), 27 juli 2023

Ook is de GGD langs geweest op de twee BSO-locaties van Baloe, aan de Operetteweg (in 2019, eind 2021 en in 2023) en aan het Ravelplantsoen (in 2020) in Almere. Ook deze rapporten publiceren wij op onze site:
Inspectierapport BSO Operetteweg 110 Almere, 2 mei 2019
Inspectierapport BSO Operetteweg 110 Almere, 7 januari 2022
Inspectierapport BSO Operetteweg 110 Almere, 7 september 2023
Inspectierapport BSO Ravelplantsoen 5 Almere, 20 januari 2020

Sinds 1 juni 2021 hebben we ook een BSO-locatie aan de Prozastraat in Almere geopend. Ook hier is de GGD langs geweest en ook deze rapporten publiceren we op onze website:
Inspectierapport BSO Prozastraat 111 Almere, 21 april 2023
Inspectierapport BSO Prozastraat 111 Almere, 2 augustus 2022
Inspectierapport BSO Prozastraat 111 Almere, 20 mei 2021

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met: Willeke Hobo, directrice/eigenaar Kinderdagverblijf Baloe, via  info@baloekinderdagverblijf.nl of telefoon: 036-5361071 / 06-53 57 11 16

Over ons