Betrokkenheid van de directrice, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen maken Baloe tot een plek waar je graag komt. Wij vinden persoonlijke aandacht voor de kinderen belangrijk. Kinderen krijgen de vrijheid om zichzelf te ontdekken en te zijn in kleine groepen. Hier draagt de veilige, vertrouwde sfeer en uitdagende omgeving aan bij. Het vaste dagritme biedt structuur en houvast.

Wij hebben de volgende groepen:
• twee babygroepen (0-2 jaar): 7-9 kinderen >> virtuele rondleiding Babygroep
• twee peutergroepen (2-4 jaar): maximaal 11 kinderen >> virtuele rondleiding Peutergroep
• één groep buitenschoolse opvang: maximaal 17 kinderen >> virtuele rondleiding BSO-ruimte
• één groep buitenschoolse opvang in basisschool De Boventoon: maximaal 20 kinderen

Oudercommissie
Baloe hecht waarde aan de betrokkenheid van de ouders. Vandaar dat wij een oudercommissie (OC) hebben met wie wij meningen uitwisselen en ervaringen delen over ons beleid. Vier keer per jaar vergaderen zij met Willeke, de directrice van Baloe. Een verslag daarvan wordt naar alle ouders gestuurd. In deze flyer schets de oudercommissie u een beeld van wat deze commissie zoal doet.

Over ons