Baloe is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00-18.30 uur. Kinderen van de voor- en naschoolse opvang worden van en naar school gebracht en gehaald. Ook op margedagen en schoolvakanties biedt Baloe opvang (hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Tijden