Kinderdagverblijf

Hele dag opvang

Een hele dag opvang per week is 50 uur per maand. De uurprijs is € 10,83 (2024).
De uurprijs voor flexibele dagopvang is € 11,05 (2024).
Voor een prijsopgaaf kunt u bellen met of mailen naar Willeke: (036) 536 1071 of info@baloekinderdagverblijf.nl

Op www.toeslagen.nl (zoek op: kinderopvangtoeslag) kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en zo ja voor welk bedrag u een tegemoetkoming krijgt in de kinderopvangkosten.

Prijzen