Buitenschoolse opvang

De scholen hanteren tegenwoordig verschillende lestijden. De opvanguren en de prijs is afhankelijk van de ophaaltijd van de school en wel of geen opvang tijdens vakantie en adv dagen. De reguliere uurprijs van de BSO inclusief opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen is € 9,31 (2024). De reguliere uurprijs BSO zonder schoolvakanties en studiedagen is € 9,80 (2024).

Voor een prijsopgaaf kunt u bellen met of mailen naar Willeke: (036) 536 1071 of info@baloekinderdagverblijf.nl

Op www.toeslagen.nl (zoek op: kinderopvangtoeslag) kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en zo ja voor welk bedrag u een tegemoetkoming krijgt in de kinderopvangkosten.

Prijzen