Kinderdagverblijf

Halve dag opvang

Een halve dag opvang per week is 26 uur per maand. Een dagdeel is van 7.00 – 13.00 uur of van 12.30 – 18.30 uur. De uurprijs is € 10,83 (2024). De uurprijs voor flexibele dagopvang is € 11,05 (2024).
Voor een prijsopgaaf kunt u bellen met of mailen naar Willeke: (036) 536 1071 of info@baloekinderdagverblijf.nl

Op www.toeslagen.nl (zoek op: kinderopvangtoeslag) kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en zo ja voor welk bedrag u een tegemoetkoming krijgt in de kinderopvangkosten.

Prijzen