Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 24 januari t/m 3 februari 2024 wordt voorgelezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. Door kinderen voor te lezen krijgen ze een grotere woordenschat en een beter tekstbegrip en ontwikkelen ze een beter inlevingsvermogen. Ook bij Baloe op de peutergroepen en de BSO besteden we aandacht aan De Nationale Voorleesdagen.

Nationale voorleesdagen van 24 januari t/m 3 februari 2024