Betrokkenheid van de directrice, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen maken Baloe tot een plek waar je graag komt. Er is veel aandacht voor communicatie met ouders. Wij vinden persoonlijke aandacht voor de kinderen belangrijk. Kinderen krijgen de vrijheid om zichzelf te ontdekken en te zijn. Hier draagt de veilige, vertrouwde sfeer en uitdagende omgeving aan bij. Het vaste dagritme biedt structuur en houvast. Maar er is ook veel ruimte voor individuele wensen van het kind en de ouders.

Baloe is gevestigd in een gezellig gebouw met leuke, vrolijke groepsruimtes en een omheind speelterrein. Hier bieden wij – binnen én buiten – activiteiten die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind, zoals voorlezen, liedjes zingen, knutselen en beweging. Door de kleinschaligheid van Baloe is flexibele opvang en opvang op maat mogelijk. Wij spelen zoveel mogelijk in op de individuele wensen van het kind en de ouders.

Wilt u alvast een virtuele rondleiding?

Welkom