Om onze oudercommissie (OC) weer op volle sterkte te krijgen, zijn wij op zoek naar nieuwe ouders! Onze voorkeur gaat uit naar een ouder van de babygroep, zodat iedere leeftijdsgroep weer vertegenwoordigd is. Ben je een ouder van de peutergroep of bso, dan mag je natuurlijk ook reageren.
De oudercommissie vergadert vier keer per jaar met Willeke, de directrice van Baloe. Tijdens dit overleg wisselen we meningen uit en delen we ervaringen over ons beleid. Een verslag daarvan wordt daarna naar alle ouders gestuurd.

In deze flyer schets de oudercommissie een beeld van wat deze commissie zoal doet.

Leuk? Meld je dan aan via: oudercommissie@baloekinderdagverblijf.nl.

Nieuwe oudercommissieleden gezocht!